Droga w tym miejscu była już zamknięta na czas prac budowlanych od sierpnia do grudnia zeszłego roku.

Jak poinformowała w czwartek rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, ustalony termin zamknięcia DK75 to od 8 maja do 9 sierpnia tego roku.

W tym okresie objazd będzie poprowadzony podobnie jak w okresie jesiennego zamknięcia, czyli od Łososiny Dolnej (lotnisko w Łososinie Dolnej) drogami powiatowymi nr 1555K i 1533K do Tęgoborza.

„Zalecany ruch poprowadzony zostanie objazdem drogami powiatowymi przez Wronowice i Świdnik, czyli jest to droga tylko o 4 km dłuższa od tej przez Just, dla pojazdów o nacisku 8 ton na oś” - zaznaczyła Mikrut.

Cięższe pojazdy mogą poruszać się drogą krajową nr 28. Można także korzystać z innych dróg publicznych, stosując się do oznakowania o dopuszczalnej nośności.

Prowadzona od maja zeszłego roku przebudowa ma przywrócić DK75 na tym odcinku do stanu przed uszkodzeniami, które spowodowało osuwisko oraz wzmocnienie jej i zabezpieczenie od strony stoku przed napierającymi masami ziemnymi.

Jak podkreśliła rzecznik, celem jest utrzymanie przejezdności drogi, ponieważ ruchy osuwiskowe mogły doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia i przerwania ciągłości. Zakończenie robót jest planowane we wrześniu tego roku.

Osuwisko Just-Tęgoborze liczy 21,3 ha i obejmuje południowy oraz południowo-wschodni stok. Droga krajowa nr 75 zajmuje tylko kilka procent tego terenu. Od 2010 r. do 2016 r. GDDKiA wydała ponad 3 mln zł na zabezpieczenie tej drogi przed przerwaniem jej ciągłości w wyniku osuwisk.

 

PAP/bp