W ostatnią niedzielę stycznia 2023 r. odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”, a już teraz razem z WOŚP gra Centrum Kultury Podgórza. W siedzibie głównej Centrum, przy ul. Sokolskiej 13 (punkt informacyjny na parterze) jest dostępna stacjonarna puszka Orkiestry i pozostanie tam do dnia finału (29.01.2023). Serdecznie zapraszamy do wspólnego kwestowania! Wiele form wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeniosło się do internetu, ale tradycyjna, kolorowa puszka-skarbonka, do której można osobiście wrzucić banknoty lub monety niezmiennie pozostaje symbolem WOŚP. Dzięki współpracy ze sztabem nr 5751 Hufca ZHP Kraków-Podgórze, w ramach 31. Finału Orkiestry jedna z nich jest zlokalizowana w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13)! Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do kwesty zapraszamy do odwiedzenia Punktu Informacyjnego CKP na parterze i „zasilenia” puszki dowolną kwotą. Punkt Informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00. Tym razem WOŚP gra jednocześnie dla małych i dużych. 31. finał akcji odbędzie się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku wystąpiła ona u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów). Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Jak pokazują badania, każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć polskie szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Ze środków zebranych w ramach 31. Finału WOŚP planuje zakupić: • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych Więcej na: https://www.ckpodgorza.pl/o-nas/aktualnosci/sokolska/centrum-kultury-podgorza-zagra-razem-z-wosp