6 maja rozpocznie się montaż oznakowania czasowej organizacji ruchu, która nastąpi najpóźniej 10 maj. Przez cały okres rozbudowy DK94 i budowy ronda ruch odbywał się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie jezdni w każdym kierunku. Są wyznaczone objazdy po drogach lokalnych dla samochodów do 3,5 t.


Prace rozpoczną się od  przebudowy sieci uzbrojenia terenu/ teletechniczne, elektroenergetyczne, gazowe, wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna/. W kolejnym etapie prac rozpoczną się roboty przy poszerzeniu drogi - będą dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu.   
 
 Koszt inwestycji  to ok. 13 mln 399 tys. zł  a prace powinny się zakończyć w grudniu 2019 r.