Ze względu na niestały charakter i często bezobjawowy przebieg trudno oszacować, ile osób w Polsce cierpi na migotanie przedsionków. Według niektórych danych problem ten może dotyczyć nawet 18 proc. Polaków powyżej 65 roku życia. Jedna trzecia pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że choruje.

"Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które znacząco zwiększa ryzyko udaru mózgu. Najbardziej narażone są na nie osoby starsze. Konsekwencje tej choroby są bardzo poważne, wśród nich: paraliż, inwalidztwo. Ten +cichy zabójca+ jest też jedną z najczęstszych przyczyn zgonu" – mówił w sobotę podczas inauguracji programu w Małopolsce prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Celem programu NOMED-AF jest określenie rzeczywistej częstości występowania migotania przedsionków wśród seniorów. Rozpoznanie arytmii pozwoli na wdrożenie leczenia zapobiegającego udarowi mózgu. Dodatkowo - po kompleksowej analizie wyników badań - lekarze będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy jakaś grupa jest szczególnie predysponowana do migotania przedsionków niedającego żadnych objawów.

Uczestnicy programu spotkają się ze specjalnie wyszkolonymi pielęgniarkami środowiskowymi, które podczas odwiedzin w domach przeprowadzą wywiad zdrowotny, wypełnią ankiety i pobiorą od nich krew potrzebną do wykonania badań laboratoryjnych. Osoby te przez miesiąc będą nosić kamizelkę, która jest rejestratorem EKG.

Dane o pracy serca będą raz dziennie przesyłane do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zapoznają się z nimi lekarze. Jeżeli u któregoś z uczestników programu odkryją migotanie przedsionków lub inne zaburzenia w pracy serca, zawiadomią o tym lekarza rodzinnego.

Dzięki takiej procedurze pacjent może otrzymać właściwe leczenie. Każdy uczestnik badania po miesiącu noszenia kamizelki jeszcze przez rok będzie pod stałą obserwacją pielęgniarki i lekarza rodzinnego.

Program ten jest już prowadzony w pięciu województwach z udziałem 620 pacjentów. W sobotę dołączyła do niego Małopolska. Projekt będzie realizowany m.in. w Krakowie, Olkuszu, Chrzanowie, Spytkowicach, Tarnowie, Niedźwiedziu i Mszanie Dolnej. Udział w nim jest dla pacjentów bezpłatny.

"Do tej pory nieme migotanie przedsionków zdiagnozowaliśmy u 20 proc. przebadanych osób. To jest dwa razy więcej niż się spodziewaliśmy. Taka liczba pokazuje skalę problemu w Polsce" - mówił prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykorzystujący innowacyjne technologie program NOMED-AF to jedno z największych przedsięwzięć w dziedzinie telemedycyny w Polsce.

W całym kraju w badaniu weźmie udział ok. 3 tys. osób powyżej 65 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć grup wiekowych m.in. 65-69 lat, 70-74 aż do grupy 90+. Pacjenci zostaną poinstruowani, jak działa kamizelka – rejestrator EKG, a pielęgniarki będą odwiedzać ich trzy razy w miesiącu.

Program NoMED-AF jest realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Strategmed, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Jego koszt to ok. 13 mln zł.

NoMED-AF realizują wspólnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Medyczny oraz główny realizator - firma Kardio-Med Silesia z Zabrza. Partnerem technologicznym jest Instytut Techniki i Medycznej oraz firma Comarch Healthcare, która opracowała kamizelkę EKG.

Patronat honorowy nad programem objął Minister Zdrowia oraz Konferencja Episkopatu Polski.

 

PAP/bp