gospodarz wieczoru: Andrzej Poniedzielski. W benefisie 50-lecia pracy twórczej Jana Hnatowicza wystąpią: Andrzej Sikorowski, Andrzej Poniedzielski, Grzegorz Tomczak, Krzysztof Piasecki, Anna Treter, Robert Kasprzycki, Magda Steczkowska, Iwona Loranc, Hanka Wójciak, Kuba Blokesz, MONK, Lidia Bogaczówna, Bożena Zawiślak-Dolny, Katarzyna Zawiślak-Dolny.