Jak poinformował w środę wojewoda małopolski Łukasz Kmita, rząd na dofinansowanie zadań obwodnicowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczył w całym kraju łącznie ponad 4,5 mld zł. Z tej puli do Małopolski trafi 110 mln zł na budowę obwodnic: Zielonek, Brzeszcz i Szczurowej.

Wojewoda podkreślił, że mieszkańcy czekają na te drogi. „Obwodnice na drogach wojewódzkich to nowa jakość życia dla mieszkańców – to oddech ulgi, większe bezpieczeństwo, ale też teraz – w dobie walki z pandemią – bodziec napędzający gospodarkę, bo dzięki tym inwestycjom utrzymujemy lokalne miejsca pracy” - wskazał Kmita.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu powstanie drugi etap obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 - od węzła z budowaną Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach. Kwota dofinansowania tego zadania to 35 mln zł; ma ono powstać w latach 2022-2024.

W lutym zeszłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał z firmą Your Investment umowę w sprawie wykonania projektu drugiego etapu obwodnicy Zielonek. W zakresie umowy jest projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej - zrid) pozwalających na budowę tej drogi. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów ZDW ma ogłosić przetarg na wykonawcę inwestycji.

Obwodnica Szczurowej, która otrzymała dofinansowanie na lata 2022-2024 w wysokości 35,4 mln zł, ma już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) wydane przez wojewodę małopolskiego z rygorem natychmiastowej wykonalności. Inwestycja zakłada budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 768.

Obwodnica Brzeszcz na drodze wojewódzkiej nr 933 otrzymała 39,6 mln zł rządowego dofinansowania na lata 2024-2026. Obecnie trwają prace związane z wyborem wariantu jej przebiegu oraz pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.