|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

"Z prawem na ty": jakie obowiązki i przywileje mają lekarze?

Czy lekarz może nie udzielić pierwszej pomocy, odmówić leczenia np. ze względu na klauzulę sumienia? Jakie obowiązki i przywileje mają lekarze - te zagadnienia wyjaśniają radca prawny Anna Gut i Marzena Florkowska. Posłuchaj:

Posłuchaj rozmowy Marzeny Florkowskiej z radcą prawnym Anną Gut

W styczniu w prawniczym cyklu Radia Kraków będziemy mówić o prawach pacjenta i lekarza. W środy tuż po 10:50 radca prawny czeka na telefony słuchaczy pod numerem 12 200 33 33.

 

Czy lekarz może odmówić pacjentowi leczenia?

 

Lekarz może odmówić pacjentowi leczenia. Warunkiem jest dostatecznie wczesne poinformowanie pacjenta o tym, że lekarz odstępuje i nie będzie udzielał pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Również warunkiem, w przypadku gdy lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub w stosunku służby, jest uzyskanie uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.

 

Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której lekarz odmawia pacjentowi leczenia. 

 

 Lekarz przede wszystkim chce leczyć pacjenta, a odmawia leczenia w takich sytuacjach, gdy na przykład ta współpraca z pacjentem nie jest możliwa. Dochodzi do utraty zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem, pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza, nie zażywa leków, jest mądrzejszy od lekarza, wie lepiej, wie jaki lek powinien przepisać mu lekarz i w takiej sytuacji lekarz może odstąpić od leczenia.

 

Czy może odmówić również wtedy, gdy pacjent jest agresywny, awanturuje się, jest niemiły, straszy lekarza, co czasem się zdarza?

 

Tak, niestety takie przypadki mają miejsce i to są w zasadzie najczęstsze przyczyny, z powodu których lekarz nie chce leczyć danego pacjenta. W mojej ocenie nie może być to sytuacja jednorazowa, to znaczy musi to być sytuacja taka, która rzeczywiście powoduje, że lekarz z danym pacjentem nie może współpracować.

 

O tym, że lekarz może odmówić pacjentowi leczenia najczęściej słyszymy przy okazji klauzuli sumienia. Czy lekarz musi tłumaczyć się, dlaczego i z jakich powodów właśnie kierując się sumieniem odmawia udzielenia pomocy?

 

Nie, lekarz nie musi tłumaczyć, dlaczego jego sumienie nie pozwala mu na wykonywanie danych czynności zawodowych.

 

Czy musi wskazać innego lekarza, który w takiej sytuacji trudnej, konfliktowej, jeśli chodzi o stan zdrowia pacjenta i sumienie lekarza, pomoże temu pacjentowi?

 

Nie, taki obowiązek nie spoczywa na lekarzu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nałożenie na lekarza obowiązku wskazania innego lekarza, aby dokonał tej czynności, z którą nie zgadza się lekarz stosujący klauzulę sumienia, nie może mieć miejsca, dlatego że wtedy współuczestniczyłby w czynnościach, których nie chce wykonywać.

 

Czy lekarz może nie udzielić pierwszej pomocy, jeśli jest "po cywilnemu", na przykład jedzie na swój ślub, wesele, na ważne spotkanie, jest w drodze, śpieszy mu się po prostu, a tutaj widzi jakąś nagłą sytuację, w której powinien pomóc?

 

Zasadą wykonywania zawodu, która wynika z art. 30. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest obowiązek udzielenia pomocy pacjentowi, czyli obowiązek podjęcia czynności leczniczych w sytuacji, gdy zwłoka w ich udzieleniu naraziłaby pacjenta na utratę życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia. W takiej sytuacji lekarz ma obowiązek tego świadczenia udzielić niezależnie, czy jest w pracy, czy jest po pracy.

 

Czy lekarz ma prawo do tego, żeby wykonać jakiś zabieg medyczny bez zgody pacjenta? To nie zdarza się chyba tak często, bo zwykle przy wejściu do szpitala podpisujemy zgodę na wszelkie świadczenia medyczne, ale być może i takie sytuacje zachodzą?

 

Tej zgody nie można uzyskać na przykład ze względu na wiek pacjenta, jest on osoba starszą, która nie może wyrazić świadomie zgody, nie ma przy niej opiekuna faktycznego lub też nie posiada ona opiekuna prawnego i w takiej sytuacji lekarz, kierując się tym, że zwłoka w udzieleniu tych świadczeń pogorszyłaby stan zdrowia pacjenta, tej pomocy udziela.

 

I na koniec jeszcze powiedzmy o tym, czy lekarze w jakiś sposób są chronieni, zwłaszcza ci lekarze, którzy pracują na oddziałach rachunkowych?

 

W takiej sytuacji lekarzowi przysługuje ochrona taka, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu. Ta ochrona wynika z przepisów prawa karnego i ona przewiduje zaostrzone kary w stosunku do osoby, która narusza nietykalność lekarza, napada na niego na SOR-ze. Takich rzeczy nie wolno robić.    

 

 

Zobacz także:

- październikowy cykl "Z prawem na ty" dotyczący prawa rodzinnego
- listopadowy cykl "Z prawem na ty" dotyczący prawa spadkowego
- grudniowy cykl "Z prawem na ty" dotyczący praw konsumenta
- styczniowy cykl "Z prawem na ty" dotyczący praw pacjenta i lekarza
- lutowy cykl "Z prawem na ty" dotyczący prawa pracy

 

50%
50%