4 czerwca 1992 r. Dla jednych odwołanie premiera Jana Olszewskiego to po prostu konsekwencja braku większości w Sejmie. Dla innych „nocna zmiana” z 4 na 5 czerwca to owoc politycznego spisku, którego uczestników połączył strach przed lustracją. 

Ile prawdy jest w świetlanych i czarnych legendach 4 czerwca? Co sprawia, że spory na temat oceny tamtych wydarzeń są tak ostre i żywotne. Z tymi pytaniami w audycji Dobrosława Rodziewicza  „Polityka dla dorosłych”  zmierzył się dr Jarosław Szarek, historyk, publicysta, pracownik Biura Edukacji Publicznej krakowskiego oddziału IPN. Audycja powstała we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie.

 

Audycja powstaje we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie.