W konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy oraz specjaliści z wielu dziedzin. Forum jest okazją do wymiany myśli w zakresie podstawowych zagadnień rozwoju, w szczególności w zakresie inwestycji w rozwój infrastruktury. Chodzi o współpracę sfery rządowej, samorządowej i kół gospodarczych w celu uzyskania efektu synergii i intensyfikacji rozwoju. Spójny wizerunek rozwoju regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno- kulturową.
Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, rozwój i promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, komunikację, ochronę środowiska, edukację oraz stale tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

 

KOMITET HONOROWY 

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI – Marszałek Województwa Małopolskiego

Członkowie: PIOTR BĄK – Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA – Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER – Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK – Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS – Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA – Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA – Burmistrz Miasta Nowy Targ.

RADA PROGRAMOWA

Współprzewodniczący: PIOTR BĄK – Starosta Tatrzański, prof. STANISŁAW HODOROWICZ – Przewodniczący Rady Naukowej Forum, prof. ANDRZEJ SZARATA – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Członkowie: prof. ANDRZEJ CHOCHÓŁ – Członek Rady Naukowej Forum, dr inż. Mariusz Dudek – Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, prof. KAZIMIERZ FLAGA – Członek Rady Naukowej Forum, prof. KAZIMIERZ FURTAK – Członek Rady Naukowej Forum, dr JOANNA GRONKOWSKA – Członek Rady Naukowej Forum, prof. BEATA KĘPIŃSKA –  Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, prof. URSZULA LITWIN – Członek Rady Naukowej Forum, dyr. TOMASZ PAŁASIŃSKI – GDDKiA o/Kraków, prof. WŁODZIMIERZ SADY – Członek Rady Naukowej Forum, prof. TADEUSZ SŁOMKA – Członek Rady Naukowej Forum, prof. ANTONI TAJDUŚ – Członek Rady Naukowej Forum, dyr. MATEUSZ WANAT – Polskie Linie Kolejowe S.A., dyr. KATARZYNA WĘGRZYN MADEJA – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: WADYSŁAW FILAR – Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego

HELENA BUŃDA – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Promocji i Kultury, ZOFIA GARBULIŃSKA – Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, MARIA DUDEK - Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, MARTA NĘDZA-KUBINIEC – Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, ANDRZEJ SKUPIEŃ – Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, BOŻENA STOPKA - RAPACZ – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem