Wystawa poświęcona jest polskiej heraldyce od średniowiecza do czasów współczesnych. Jej celem jest zaprezentowanie jak powstawały herby, ich roli, zasad ich tworzenia i  obecnych zasad ich konstruowania. Na wystawie zostały pokazane i omówione projekty herbów dotyczących heraldyki państwowej (Orzeł Biały), kościelnej (archidiecezji i diecezji) oraz samorządowej (województw, powiatów i miast). Celem ekspozycji jest popularyzacja genealogii i heraldyki polskiej, wskazanie znaczenia tych nauk dla społeczeństwa.

Wystawa prezentuje oryginalne dokumenty pergaminowe, takie jak nadania szlachectwa i herbów przez królów polskich: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Jana Kazimierza, Stanisława Augusta Poniatowskiego.