Zdzisław Słonina jest wybitnym artystą ludowym, promował i nadal promuje sztukę nie tylko w swoim regionie, ale również w kraju oraz poza jego granicami. Tematyka prac rzeźbiarskich i malarskich artysty opiera się na dwóch podstawowych tematach: sakralnych z przewagą wizerunków Chrystusa i Matki Boskiej oraz sceny z życia wsi i wydarzenia z historii Polski.