6 edycja jest kontynuacją festiwalu, którego pięć edycji odbyło się w latach 2017-2021. Ich celem było m.in. przywrócenie pamięci o tradycji salonów muzycznych, żywej w XIX wieku. Nieprzypadkowo istotnym wątkiem festiwalu jest popularny w XIX-wieku zwyczaj muzykowania domowego, salonowego, który był w Krakowie nie tylko elementem życia kulturalnego, ale także tworzył przestrzeń dla swobodnego rozwijania twórczości narodowej, podtrzymywania tradycji, wspólnego wykonawstwa. Był także przejawem samoorganizacji społecznej, rozwijanej następnie w formie towarzystw muzycznych i koncertów subskrypcyjnych. W dobie braku państwowości salon był aktywną formą zachowania tożsamości kulturowej. 

W 2022 roku wystąpią znakomici wykonawcy: Katarzyna Budnik (altówka), Jakub Jakowicz (skrzypce), Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce), Paweł Wakarecy (fortepian), Katarzyna Duda (skrzypce), Bartosz Koziak (wiolonczela), Monika Gardoń-Preinl (fortepian), Ewa Leszczyńska (sopran), Bartłomiej Wezner (fortepian), Artur Rozmysłowicz (altówka), Tomasz Januchta (kontrabas) i aż trzy duety fortepianowe: Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło/Katarzyna Ewa Sokołowska), Sonami Piano Duo (Justyna Piękoś, Piotr Kędzierski) oraz Zarębski Piano Duo (Grzegorz Mania, Piotr Różański). W programie pojawi się muzyka m.in. Z. Noskowskiego, Z. Stojowskiego, J. Brahmsa, P. Scharwenki. Prelekcje wygłoszą dr hab. Agnieszka Draus i dr Maciej Negrey.

Program Festiwalu VI Krakowski Salon Muzyczny:

5 września 2022, godz. 19.00

4 ręce wciąż na salonach: Sonami Piano Duo (Justyna Piękoś, Piotr Kędzierski), Zarębski Piano Duo (Grzegorz Mania, Piotr Różański)
Program: F. Poulenc, P. Kędzierski, H. Kulenty, M. Pawełek, A. Ignatowicz-Glińska, A. Piazzolla

Retransmisja, 9 września, godz. 18.00 

8 września 2022, godz. 19.00
Zygmunt Noskowski: Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło/Katarzyna Ewa Sokołowska)
Program: Zygmunt Noskowski

Retransmisja, 12 września, godz. 18.00

 

15 września 2022, godz. 19.00

Zapomniana muzyka: Katarzyna Duda (skrzypce), Monika Gardoń-Preinl (fortepian)
Program: Zygmunt Stojowski

Prelekcja: dr Maciej Negrey, godz. 18.00

Retransmisja, 19 września, godz. 18.00

 

22 września 2022, godz. 19.00
Polska pieśń po Moniuszce i Żeleńskim: Ewa Leszczyńska (sopran), Bartłomiej Wezner (fortepian)
Program: K. Szymanowski, S. Kisielewski, G. Bacewicz, Z. Mycielski, J. Łuciuk

Retransmisja, 24 września, godz. 18.00

 

26 września 202, godz. 19.00
Brahms i altówka: Jakub Jakowicz (skrzypce), Katarzyna Budnik (altówka), Grzegorz Mania (fortepian).
Program: J. Brahms oraz P. Scharwenka.

Retransmisja, 28 września, godz. 18.00

 

29 września 2022, godz. 19.00
Pstrąg! - Paweł Wakarecy (fortepian), Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce), Artur Rozmysłowicz (altówka),
Bartosz Koziak (wiolonczela), Tomasz Januchta (kontrabas)
Program: F. Schubert, J. Nowakowski

Prelekcja: dr hab. Agnieszka Draus, godz. 18.00

Retransmisja, 30 września, godz. 18.00

 

Festiwal będzie retransmitowany online na kanale youtube Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Partnerami wydarzenia są Dom Jana Matejki - Oddział Muzeum Narodowego, Instytut Muzykologii UJ, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Wydarzenie odbywa się pod patronatami honorowymi: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, JM Rektora Uniwesytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. Jacka Popiela. Patronat medialny nad festiwalem objęły Radio Kraków, TVP Kultura, TVP Kraków, POLMIC.