Przeprowadzony zostanie też zogniskowany wywiad grupowy z mieszkańcami i aktywistami nt. przyszłości neonowego dziedzictwa, trzy spacery po nowohuckich neonach oraz warsztaty projektowania neonów dla dzieci i dorosłych. Powstanie krój pisma odwołujący się do liternictwa nowohuckich neonów oraz przykładowe wizualizacje nowych neonów w przestrzeni publicznej z jego wykorzystaniem. Efekty zostaną podsumowane w publikacji w wersji drukowanej i online, zawierającej dodatkowo teksty o genezie i przyszłości neonowego dziedzictwa Nowej Huty.

Pierwszy spacer w ramach projektu „Szlak nowohuckich neonów” odbędzie się 24 września 2022 o godz. 10.00. Uczestnicy zobaczą neony istniejące i miejsca, w których kiedyś znajdowały się na terenie Osiedla Teatralnego i Bieńczyc. Na kolejny spacer Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zaprasza 23 października o godz. 10:00, podczas którego zostaną zaprezentowane neony istniejące i miejsca, w których neony znajdowały się na alei Róż i w okolicy. W trakcie spaceru uczestnicy przejdą główną osią Nowej Huty oraz przyległymi ulicami: al. Przyjaźni i ul. Żeromskiego, słuchając opowieści o popularnych neonach, takich jak: „Świat Dziecka” i „PAW”, a także mniej znanych jak: „Ubiory”, „Instrumenty muzyczne” czy „Stylowa”.

Szlakiem nowohuckich neonów poprowadzi nas Paweł Bochenek – krakowianin od urodzenia, a nawet „z dziada pradziada”. Niepoprawny miłośnik – często bez wzajemności – Krakowa i wszystkiego co „krakoskie”: historii, historii lokalnej i mikrohistorii, kultury. Zawodowo związany z branżą reklamową, a w szczególności z reklamą zewnętrzną (w tym neonami), interesujący się historią neonów w Krakowie. Założyciel Inicjatywy Krakowskie neony (www.facebook.com/Krakowskie.neony), której celem jest usystematyzowane zbieranie informacji oraz ikonografii dotyczącej historycznych neonów, a także upowszechnianie wiedzy o tym sympatycznym elemencie tkanki miejskiej.

Zapisy prowadzone są na: www.okn.edu.pl. Koszt: 5 zł / 1 osoba. Miejsce spotkania zostanie podane uczestnikom. O szczegółach dot. trzeciego spaceru, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida poinformuje wkrótce.

W ramach warsztatów projektowania neonów pt. „Zmontujmy neon!”, które odbędą się 21 października o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5), dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat będą mogły wczuć się w twórcę neonów. Z różnych znalezionych sznurków zaprojektujemy nowe neony dla naszej dzielnicy. Sznurek wprawdzie nie świeci, ale ułożenie z niego napisów też będzie niezłym wyzwaniem!

Warsztaty poprowadzi Anna Zabdyrska – projektantka, kuratorka i autorka wystaw. Studiowała na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projektuje dla licznych instytucji kultury. Na co dzień wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym. Interesuje się teorią, praktyką i rubieżami zagadnień związanych z komunikacją wizualną, typografią i projektowaniem w przestrzeni publicznej.

Projekt „Szlak nowohuckich neonów” finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.