Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

 

Lodołamacze - Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Od 5 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu "Lodołamacze 2022” w następujących kategoriach:

Zatrudnienie Chronione

Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

Otwarty Rynek Pracy

Instytucja

Przyjazna Przestrzeń-Dostępność

Zdrowa Firma

Dziennikarz bez Barier

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2021.

Statuetki zostaną przyznane w 7 kategoriach, na laureatów bieżącej 17 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2022 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 6 października 2022 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

Konkurs rozpoczął się 5 maja 2021 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu.

Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 6 października 2022 r. w Warszawie.

 

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

2006 r. 201 pracodawców

2007 r. 267 pracodawców

2008 r. 342 pracodawców

2009 r. 386 pracodawców

2010 r. 369 pracodawców

2011 r. 350 pracodawców

2012 r. 330 pracodawców

2013 r. 375 pracodawców

2014 r. 400 pracodawców

2015 r. 414 pracodawców

2016 r. 435 pracodawców

2017 r. 438 pracodawców

2018 r. 294 pracodawców

2019 r. 406 pracodawców

2020 – 414 pracodawców

2021- 417 pracodawców

 

 

Nagrodzeni

2021 – 84 nagród oraz 21 wyróżnień

2020 – 68 nagród oraz 17 wyróżnień

2019 – 69 nagród oraz 31 wyróżnień

2018 – 73 nagród oraz 33 wyróżnień

2017 – 69 nagród oraz 13 wyróżnień

2016 – 106 nagród oraz 19 wyróżnień

2015 – 109 nagród oraz 12 wyróżnień

2014 – 110 nagród oraz 17 wyróżnień

2013 – 108 nagród oraz 11 wyróżnień

2012 – 102 nagrody oraz 15 wyróżnień

2011 – 106 nagród oraz 9 wyróżnień

2010 – 137 nagród oraz 2 wyróżnienia

2009 – 142 nagród oraz 0 wyróżnień

2008 – 147 nagród oraz 3 wyróżnienia

2007 – 58 nagród oraz 1 wyróżnienie

2006 – 44 nagrody oraz 0 wyróżnień