W poniedziałek, 12 października o godzinie 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Plakaty polityczne
i społeczne w zbiorach Muzeum”. W związku z panującą pandemią COVID-19, wernisaż odbędzie się w formie online na muzealnym kanale YouTube. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Siedzibie Muzeum od 13 do 30 października.

„Plakaty polityczne i społeczne w zbiorach Muzeum” to wystawa, która zamknie czteroletni cykl prezentacji plakatów zebranych przez tarnowskie Muzeum Okręgowe. Pokazanych na niej zostanie 32 plakaty o treści politycznej, propagandowej i społecznej. Pochodzą one w większości z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Swą treścią nawiązują do sytuacji polityczno-społecznej panującej w tamtych czasach w Polsce. Były to czasy, kiedy rządziła jedna partia PZPR, a w kraju panował system komunistyczny. Odbijało się to na życiu wszystkich. Propaganda i cenzura decydowały o treściach plakatów, miały one kształtować poglądy, ingerować w wychowanie pokoleń, podkreślać przyjaźń polsko-radziecką. Panujący w sztuce socrealizm był narzędziem komunistów. Nie było krytyki partii rządzącej, obawiano się konsekwencji. Pomimo takich przeszkód artyści starali się tworzyć dzieła plastyczne na wysokim poziomie, niejednokrotnie przemycając treści, które ośmieszały rządzących.

Plakaty społeczne miały zachęcać do wspólnej pracy, współzawodnictwa, przekraczania norm, np.: „Wykuwamy podstawy socjalizmu”, „Cały naród odbudowuje Warszawę”, „Wszyscy do walki ze stonką”, “Wspólną pracą robotników i chłopów budujemy siłę i dobrobyt ojczyzny”. Te hasła umieszczane na plakatach były bardzo ważne.
W sposób bezpośredni oddziaływały na społeczeństwo. Wieszano je w zakładach pracy, instytucjach, szkołach, sklepach, na tablicach ogłoszeniowych.

Kurator wystawy: Bożena Szczupak

Wystawa będzie czynna do 30 października 2020 r.

Patroni medialni: Radio Kraków, RDN Małopolska, STARnowa.tv