OPN kochamy, więc go sprzątamy to I edycja akcji sprzątania szlaków Ojcowskiego Parku Narodowego.

Akcja odbędzie się w dniu 16 października 2021 r. w godz.: 8.30-16.00. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest kształtowanie świadomych postaw proekologicznych społeczności lokalnej oraz turystów, a także wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za utrzymanie przestrzeni wspólnej, w tym obszarów chronionych. OPN, najmniejszy park narodowy w Polsce, jest corocznie odwiedzany przez ok. 450 000 osób.

W tym roku obserwowaliśmy szczególnie duży napływ turystów w miesiącach wakacyjnych, po okresie nasilenia pandemii i związanej z tym izolacji społecznej. Przyjazd do Parku wpływa na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego turystów. Wiąże się jednak z dużą ilością pozostawianych w Parku odpadów. Akcja sprzątania ma bezpośrednio na celu uporządkowanie obszaru Parku z odpadów pozostałych po szczycie sezonu turystycznego.W akcji mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszej rejestracji.Dla uczestników przygotowano pakiety startowe akcji oraz kupony zapewniające bezpłatne wejście na ekspozycję przyrodniczą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Ojcowskiego Parku Narodowego.

PATRONAT HONOROWY: 
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Starosta Krakowski Wojciech Pałka
PATRONAT MEDIALNY:
Radio Kraków
PARTNERZY AKCJI:
Miasto i Gmina Skała - OSP Skała
Gmina Jerzmanowice-Przeginia - OSP Sąspów
Gmina Wielka Wieś - OSP Czajowice i OSP Biały Kościół
Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec"
PTTK Ojców