Jego idea skupiać się będzie, m.in. na tematyce oraz promocji inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego, współpracy na linii biznes – nauka, zagadnieniach dotyczących działalności badawczo – rozwojowej, czy też kwestiach poświęconych edukacji i kształceniu jednostek wybitnie uzdolnionych.

W programie przewidziano, m.in.: prezentację interfejsu człowieka - robota humanoidalnego, przedstawienie potencjału i zastosowania technologii wodorowych w gospodarce i życiu codziennym, przygotowania kadr dla gospodarki cyfrowej w oparciu o przemysł 4.0, czy debatę  poświęconą pracy nauczycieli i pedagogów z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

            Wykładom oraz prezentacjom będzie towarzyszył szereg wydarzeń i pokazów, mających na celu popularyzację nauki, m.in.: pokazy naukowe, warsztaty programowania z użyciem zaawansowanych zestawów klocków Lego, pokazy kuchni molekularnej, „Science Busking”, seanse astronomiczne w mobilnym planetarium.

            Patronaty Honorowe nad wydarzeniem objęli Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Krakowski Park Technologiczny.

            Szczegółowy program i rejestracja: www.tarnow.pl/fis