3 lipca Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało nagrodę „Kraków bez barier” w kategorii „budownictwo dostępne – obszar obiekty i przestrzenie zabytkowe”, za udostępnienie obiektu przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami. „Dostępność”, która jest ważnym elementem strategii Muzeum Narodowego w Krakowie, to nie tylko rozwiązania architektoniczne, ale także szereg udogodnień skierowanych do różnych grup odbiorców. Od 30 czerwca ponownie dostępne są audioprzewodniki, uzupełnione teraz o dodatkowe ścieżki zwiedzania.

Ponad 1200 eksponatów prezentowanych w Muzeum Książąt Czartoryskich to obiekty o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Arcydzieła sztuki i narodowe pamiątki można poznać dużo lepiej dzięki skorzystaniu z audioprzewodnika, który oprowadzi zwiedzających po 26 salach muzeum – od sal Czartoryskich, przez sale prezentujące historię Polski, po sale ze sztuką renesansu czy średniowieczna. Nie zabraknie wizyty w sali Leonarda z Damą z gronostajem czy sali Sztuki czasów Rembrandta.

Audioprzewodnik, który spacer po muzeum uczyni ciekawszym i pełniejszym, dostępny jest w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Dodatkowo przygotowana została specjalna ścieżka dźwiękowa dla rodzin z dziećmi – krótsza niż standardowa i dostosowana do młodszych odbiorców. Audioprzewodniki posiadają też ścieżki zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami – udostępniona została wersja z audiodeskrypcją, jak również ścieżka w języku migowym. Dzięki wprowadzeniu tych kilku opcji muzeum bez przeszkód mogą zwiedzać zarówno zagraniczni turyści, jak i rodziny z dziećmi czy osoby z niepełnosprawnościami.

Dbając o bezpieczeństwo zwiedzających wszystkie audioprzewodniki są dezynfekowane po każdym użyciu za pomocą promieni UV. Cena za wypożyczenie urządzenia to tylko 10 zł, a osoby z niepełnosprawnością wzroku audioprzewodnik mogą otrzymać w cenie biletu.

Dostępność Muzeum Książąt Czartoryskich została doceniona przez jury XII edycji konkursu „Kraków bez barier”. Muzeum zostało nagrodzone w kategorii „obiekty i przestrzenie zabytkowe”. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło ponad pięćdziesiąt zgłoszeń. Celem konkursu „Kraków bez barier” jest promowanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem.

Za projekt przebudowy Pałacu Książąt Czartoryskich odpowiadało Biuro Projektów Lewicki Łatak, a projekt aranżacji wnętrz i wystawy – Pracownia ART FM. W prace związane z dostępnością w Pałacu zaangażowanych było wiele działów Muzeum Narodowego w Krakowie, które czuwały zarówno nad pracami technicznymi związanymi z infrastrukturą budynku, jak i sposobem prezentacji obiektów, rozwiązaniami multimedialnymi czy opracowaniem merytorycznym ścieżek zwiedzania. Konsultacji udzielali nauczyciele i uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie. Uczniowie dokonali także transkrypcji tekstu w języku polskim na pismo brajla do opisów kopii zabytków ze ścieżki sensorycznej dostępnej na ekspozycji.

To nie pierwsza nagroda dla MNK w konkursie „Kraków bez barier”. W poprzednich latach nagrody bądź wyróżnienia otrzymały takie oddziały jak Gmach Główny, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Pawilon Czapskiego, Europeum czy Sukiennice. Muzeum było też doceniane za kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie krakowskiej karty dla osób z niepełnosprawnym dzieckiem.