Krakowski Festiwal Młodych Pianistów – organizowany przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie, Stowarzyszenie Pro Musica Humana oraz przez Koło Pianistów POSM Kraków - Szkoła Chopina – jest unikatowym przedsięwzięciem na kulturalnej mapie Małopolski. Pomysłodawcą festiwalu jest dr hab. Milena Kędra -pracownik naukowy Katedry Fortepianu Akademii oraz Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz Wicedyrektor Szkoły - Paweł Szywalski.

 

Nadrzędnym celem festiwalu jest promocja młodych adeptów sztuki pianistycznej – uzdolnionych uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z całej Polski. Jednocześnie służyć ma on szerokiej wymianie doświadczeń pedagogicznych, a także popularyzacji muzyki fortepianowej różnych epok wśród społeczności lokalnej. Festiwal ponadto upamiętnia postać niezwykle ważną dla krakowskiej kultury muzycznej – Irenę Rolanowską (1919-2007), legendarną nauczycielkę, która na przestrzeni przeszło pół wieku wychowała wielu wybitnych pianistów. Istotnym celem przedsięwzięcia jest również promocja Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, szkoły z wieloletnimi tradycjami, szczycącej się imponującym gronem wybitnych absolwentów oraz – myśląc szerzej – krakowskiego środowiska muzycznego.

 

Komitet organizacyjny Krakowskiego Festiwalu Młodych Pianistów

dr hab. Milena Kędra

mgr Paweł Szywalski

dr hab. Piotr Różański

dr Justyna Piękoś - Kędzierska

dr hab. Gajusz Kęska

mgr Bożena Dobrowolska

mgr Katarzyna Orczyk

mgr Tomasz Artynowski

mgr Wojciech Cieciora

mgr Michał Roemer

 

W ramach pierwszej, marcowej edycji festiwalu odbędą się następujące wydarzenia:

  1. XII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej (28.02-01.03.2020) – adresowany do uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Przesłuchania odbędą się w Auli im. Ireny Rolanowskiej (POSM II st. im. F. Chopina)
    W Jury konkursu zasiądą wybitni pianiści i pedagodzy, m.in. uczniowie I. Rolanowskiej: prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała, dr hab. Piotr Machnik, dr hab. Joanna Galon - Frant oraz dr hab. Milena Kędra, mgr Bożena Dobrowolska ( inicjator konkursu oraz sekretarz jury )

  2. Koncert laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu im. I. Rolanowskiej, który odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie 1 marca 2020 o godz. 16:00

 

  1. Konferencja dydaktyczno-naukowa (6.03.2020) aula godz. 10:00- 14:00

Rola Mistrza w kształtowaniu sylwetki młodego artysty” poświęcona problematyce relacji mistrz-uczeń w szeroko rozumianej pedagogice instrumentalnej. Zaproszeni prelegenci ( prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała, dr hab. Beata Bilińska, dr hab. Piotr Różański, mgr Olga Łazarska, mgr Marcin Szlachta) zaprezentują zróżnicowaną perspektywę dydaktyczną, zależną od poziomu kształcenia oraz warunków społecznych, w jakich jest ona realizowana. Konferencja, która odbędzie się w Auli im. Ireny Rolanowskiej adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli fortepianu z całego regionu małopolskiego.
 

  1.  Warsztaty pianistyczne (7.03.2020, godz. 13:30- Aula im. Ireny Rolanowskiej)

z prof. dr. hab. Zbigniewem Raubo (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach), w których udział wezmą wybrani uczestnicy, laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej oraz wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami uczniowie szkoły.

 

  1. Koncert Finałowy w krakowskim Dworku Białoprądnickim (8.03.2020 godz.16:00) będzie wydarzeniem zamykającym ten cykl wydarzeń, na którym zaprezentują się zarówno laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ireny Rolanowskiej, jak i wyróżniający się uczniowie szkoły. Do młodych wykonawców dołączy także Mistrz - wybitna krakowska pianistka, kameralistka i pedagog – prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała (Akademia Muzyczna w Krakowie)

 

kontakt mailowy :
krakowskifestiwal@gmail.com