Jak działać w sytuacji, gdy regulacje prawne nie nadążają za rozwojem nowych technologii? Jak sztuczna inteligencja (AI) może wspomagać działania prawników? Co można zrobić, by stosować nowe technologie bezpiecznie, zgodnie z prawem i etyką? Kto i na jakich zasadach ponosi i powinien ponosić odpowiedzialność za działanie AI? W jaki sposób AI Act ukształtuje krajobraz prawny branży nowych technologii w Unii Europejskiej? Te i inne zagadnienia będą przedmiotem dyskusji na konferencji, która umożliwi przedstawienie i w pewnym zakresie także skonfrontowanie punktu widzenia prawników oraz przedstawicieli szeroko rozumianej branży IT. Podczas konferencji będzie możliwość uzyskania m.in. wiedzy na temat najnowszych poglądów prawnych dotyczących rozwijania i wdrażania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. W programie konferencji zaplanowano wiele ciekawych wystąpień i paneli dyskusyjnych, dotyczących między innymi takich tematów, jak ochrona prywatności, cyberbezpieczeństwo, LegalTech czy technologia kwantowa. Żywimy nadzieję, że to wydarzenie i ekspercka wiedza prelegentów pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie zagadnień powstających na styku prawa i nowych technologii, a także zapoznanie się ze sprawdzonymi już w praktyce rozwiązaniami.

W konferencji swój udział potwierdzili przedstawiciele biznesu, sztuki, naukowcy oraz specjaliści z dziedziny nowoczesnych technologii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze korzystania ze sztucznej inteligencji. Prelegentami będą najlepsi polscy eksperci w zakresie nowoczesnych technologii, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie i stosowanie regulacji prawnych w tym obszarze.

PINT24 to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie nowych technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji w tym roku. Dzięki szerokiemu wachlarzowi tematów konferencja stanowić będzie przekrojowe spojrzenie na tę problematykę. Z uwagi na popularny charakter, wydarzenie jest skierowane do szerokiego audytorium – zarówno do specjalistów w zakresie prawa oraz technologii informatycznych, jak i do wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób nowe technologie zmieniają otaczający nas świat.

Szczegóły:  https://oirp.krakow.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-wlasne/konferencja-pint24-prawo-i-nowe-technologie-28-29062024/