Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino, Konsul Generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß. Honorowy i Naukowy Patronat nad Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” sprawują: Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Pikul oraz wybitny instrumentolog Prof. Benjamin Vogel (Szwecja).

Partnerami trzeciej edycji Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” są: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Patronat medialny objęli: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, portal Krakow.pl i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest innowacyjnym projektem, który ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” jest także ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego. Badanie wzajemnych relacji, oddziaływań oraz wpływu nowych zdobyczy w zakresie mechanizmu fortepianowego na repertuar, a także nowatorskich technik kompozytorskich na rozwój instrumentu. Jednym z celów Festiwalu jest również ukazanie wieloaspektowej roli pianisty, jako: pianisty-solisty, pianisty-kameralisty, pianisty-korepetytora i pianisty-coacha. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” jest pianistka Marta Polańska. Organizatorami: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Pierwsza edycja wydarzenia (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego ukazując historyczny szlak fortepianu „z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar dzieł kompozytorów polskich Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2018 wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

III Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020 odbywa się w przededniu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dlatego w repertuarze Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” znajdą się utwory oraz zagadnienia związane z fortepianem, sztuką pianistyczną i repertuarem chopinowskim. Trzecia edycja festiwalu akcentować będzie także 210. rocznicę urodzin Roberta Schumanna, rówieśnika i przyjaciela Fryderyka Chopina, 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena oraz 335. rocznicę urodzin i 270. rocznicę śmierci Johanna Sebastiana Bacha. W programie Festiwalu znajdą się: Koncert „Piano e Forte”, Warsztaty dotyczące budowy małego fortepianu - pianina, fortepianu i jednego z jego prototypów - klawesynu, wykłady dotyczące historii instrumentów, a także fortepianów i dzieł fortepianowych Ludwiga van Beethovena, warsztaty instrumentologiczne i lekcje muzealne w Galerii  Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, III Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020 (6 marca 2020 r.) oraz Koncert Galowy Młodych Mistrzów Fortepianu (7 marca 2020 r.) w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: www.pianoeforte.pl