Fundacja UFF zajmuje się edukacją wizualną i estetyczną dzieci i młodzieży, zaś do jej głownych obszarów działania należą warsztaty fotograficzne i filmowe, spotkania z twórcami, fotografami, operatorami, reżyserami. Celem projektu „Galeria UFF” jest promocja fotografii jako ważnej dziedziny sztuki współczesnej, a w szczególności polskich artystów fotografów. Pierwsza spośród zaplanowanych w Filharmonii Krakowskiej wystaw fotograficznych prezentuje cykl fotografii wykonanych przez Grzegorza Maciąga, członka Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego, wice prezesa Jurassic Photo Team zrzeszającego ponad 30 pasjonatów fotografii z okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej, uczestnika licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych.  Prezentowany w Filharmonii Krakowskiej cykl „Jorcjaty” jest fotograficzną opowieścią o pielgrzymce Żydów do grobu cadyka Dawida Bidermana Lelowera w Lelowie, czczonego przez wielu chasydów. Jorcajt natomiast to rocznica śmierci w tradycji żydowskiej, obchodzona uroczyście zgodnie z kalendarzem żydowskim.


„Jorcajty” zostały docenione w 2022 roku nagrodą Viva Award w kategorii reportaż, a nagrodę osobiście wręczył autorowi sam Ryszard Horowitz, polski fotografik tworzący w Stanach Zjednoczonych, prekursor komputerowego przetwarzania fotografii, współzałożyciel amerykańskiego Stowarzyszenia Fotografików Reklamowych APA. Wystawa miała swoją premierę podczas TYCHY PRESS FOTO 2023 roku następnie prezentowana była podczas Święta Ciulimu w Lelowie oraz w Bibliotece w Zawierciu, Wypożyczalni Centralnej w Pałacyku Szymańskiego w ramach realizacji projektu „Żydowskie Zawiercie – 80 lat likwidacji getta w Zawierciu".