Wystawa powstała w jubileuszowym roku 40-lecia istnienia Muzeum w Domu Rodzinnym Jana Pawła II oraz 10. rocznicy otwarcia nowej ekspozycji. Przypomina nie tylko o historii instytucji, ale także o ludziach, którzy ją tworzyli. To opowieść o zaangażowaniu, pasji i oddaniu tych, którzy pragnęli uczcić pamięć papieża Polaka. Wystawa ukazuje nie tylko samo miejsce, ale także drogę prowadzącą do powstania instytucji, dzięki której zwiedzający mają możliwość zbliżenia się do źródeł duchowego dziedzictwa Jana Pawła II oraz zrozumienia głębokiego związku, jaki łączył go z miastem jego dzieciństwa i wczesnej młodości.

Nowa wystawa to „podróż w czasie” - dzięki archiwalnych dokumentom i fotografiom zwiedzający będą mogli przebyć 40-letni szlak od początku papieskiego muzeum do jego współczesnej odsłony. Organizatorzy przygotowali także multimedialne materiały, które uzupełnią ekspozycję. Wspomnieniami dzielą się w nich m.in. ks. infułat Bronisław Fidelus, Adam Bujak i s. Joanna Chrobak.

Wystawa „DOM. Wczoraj, dziś, zawsze” zostanie udostępniona zwiedzającym od 14 maja 2024 r. Zwiedzający zobaczą ją na podstawie biletu wstępu na ekspozycję stałą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ekspozycja realizowana jest w ramach projektu Województwa Małopolskiego - „Małopolskie Muzea Domowe”. Obejmuje on ochroną i opieką dziedzictwo narodowe w Małopolsce znajdujące się w muzeach domowych, poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji a profesjonalnymi muzeami.