Tym razem Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz zaprosiła do rozmowy Alexandra Humalę – szefa artystycznego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, a także dyrygenta, który poprowadzi wieczorny koncert będący Prologiem IV Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat. Do uczestnictwa w spotkaniu zatytułowanym „Blaski i cienie Nowego Świata” uprawnia bilet na koncert lub abonament.

Dyskusyjny Klub Muzyczny „Wszystko gra” jednoczy wokół Filharmonii Krakowskiej środowisko melomanów w różnym wieku i różnych zawodów, którzy chcą się spotykać, by mówić o muzyce i wymieniać doświadczeniami w swojej podróży po ścieżce dźwiękowej. DKM przyczynić się też może do popularyzacji muzyki i poznania jej piękna. Dzięki proponowanym spotkaniom przybyli na koncert melomani mają szansę zgłębić swoją wiedzę na temat prezentowanych dzieł, losów kompozytorów, a także poznać arkana związane z zawodem artysty instrumentalisty, śpiewaka czy dyrygenta. Dotychczas zaproszenia do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Muzycznym „Wszystko gra” przyjęli – altowiolistka Katarzyna Budnik, pianista Andrzej Wierciński, skrzypkowie Paweł Wajrak i Mariusz Patyra oraz dyrygent Łukasz Borowicz.

Dyskusyjny Klub Muzyczny ma (…) pokazywać nie tylko, że muzyka jest częścią życia każdego z nas i że można ją odbierać na wiele sposobów, a przede wszystkim, że można o niej mówić w różny sposób. W DKM „Wszystko gra”, nie będzie podziału na tych, którzy mówią i na tych którzy jedynie słuchają. Wszystkich będziemy zachęcać do rozmów, do dzielenia się swoją muzyczną wiedzą i doświadczeniami, wątpliwościami, muzycznymi emocjami, przeżyciami, wspomnieniami. Każde spotkanie będzie miało swój temat, który powiązany został z programem koncertu odbywającego się po spotkaniu i dzień przed nim. Punktem wyjścia do poszczególnych rozważań stanie się rozmowa z gościem, będącym często wykonawcą koncertu. Będzie to inspiracja do dyskusji, do dzielenia się swoimi muzycznymi fascynacjami i do poznawania nieznanych muzycznych ścieżek, często zaskakujących i zadziwiających – stwierdza Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.