To szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz ochrony i promocji praw człowieka oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

17 września 2021 roku, na posiedzeniu Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, wyłoniono Laureatów tegorocznej edycji Nagrody. W pracach Kapituły udział wzięli przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Ministerstw Spraw Zagranicznych RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydenta Miasta Krakowa, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka, Fundacja ZNAK, Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.

W tym roku do Nagrody zgłoszono 19 kandydatur (w tym 1 kandydatura zbiorowa). Wśród nominowanych znalazły się osoby i organizacje z różnych stron świata m.in. z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Maroka, Libanu, Syrii, Afganistanu i Indonezji.

Kto w tym roku zostanie uhonorowany za działalność na rzecz praw człowieka oraz dialogu religii i kultur? Laureatów tegorocznej, 18. Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello poznamy już w czwartek, 21 października w godz. 16.00-19.00,  podczas uroczystej ceremonii w Willi Decjusza w Krakowie. Ceremonia będzie transmitowana na żywo poprzez profil FB Stowarzyszenia Willi Decjusza.

Wręczeniu będzie towarzyszyć debata Laureatów Nagrody na temat praw człowieka oraz  problemów globalnych, z którymi obecnie mierzy się świat.

Laureaci otrzymają statuetkę autorstwa Andrzeja Renesa, dyplom pamiątkowy oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Sponsora – Grupę ZUE SA. 

Honorowy patronat Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello obejmują : Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce, Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

O nagrodzie

Ustanowiona w 2003 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003) przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: osobom i organizacjom. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki, a wśród uhonorowanych instytucji, np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Więcej o Nagrodzie oraz pełna lista laureatów: https://bit.ly/3FrYuzy

 

Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) – dyplomata brazylijski. Władał biegle sześcioma językami. Obronił dwa doktoraty z nauk humanistycznych na Sorbonie. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy w ONZ  piastował szereg  urzędów, m.in.: Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Kosowie, Administratora Narodów Zjednoczonych dla Timoru Wschodniego, urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) oraz urząd Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku. Podczas pełnienia tej funkcji zginął 19 sierpnia 2003 w zamachu bombowym na siedzibę placówki ONZ w Bagdadzie. Całe swoje życie działał na rzecz ochrony wolności i praw człowieka, dialogu międzykulturowego, walki z terroryzmem i kryzysem uchodźczym oraz przestrzegania prawa międzynarodowego.

Film poświęcony Sérgio Vieira de Mello oraz samej Nagrodzie: https://bit.ly/2YUSONR