Radio Kraków

Pakt Dla Przestrzeni

Krakowscy architekci i urbaniści apelują o utworzenie urbanistycznego forum

Krakowscy architekci i urbaniści, którzy podpisali się pod Paktem dla Przestrzeni, apelują o utworzenie urbanistycznego forum, które miałoby się mieścić w pomieszczeniach Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego na ul.Powiśle. Chodzi o stworzenie przestrzeni, gdzie dyskutowane byłyby sprawy związane z rozbudową miasta. Z Bartłomiejem Kisielewskim z Horizene Studio i Tomaszem Janowskim z Open Eyes Economy Summit rozmawiał o tym Jacek Bańka.

"Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powinna mieć większy wpływ na jakość przestrzeni publicznej"

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, jako ciało doradcze, powinna mieć większy wpływ na jakość przestrzeni publicznej - tak przekonują sygnatariusze Paktu Dla Przestrzeni. Pod dokumentem podpisali się nie tylko architekci i urbaniści, lecz także rektorzy krakowskich uczelni. Z Tomaszem Janowskim z Open Eyes Economy Summit rozmawiał Jacek Bańka.

Sygnatariusze Paktu dla przestrzeni uważają, że powinna zostać przywrócona ranga architekta miasta

W Krakowie powinna zostać przywrócona ranga architekta miasta, jako strażnika ładu publicznego - tak uważają sygnatariusze Paktu dla przestrzeni. Dokument, który jest apelem o ład przestrzenny miasta, podpisali architekci, urbaniści i rektorzy wyższych uczelni. W Krakowie oczywiście istnieje takie stanowisko, ale w opinii sygnatariuszy paktu jego wpływ na rozwój miasta jest raczej niewielki. Z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelną miesięcznika "Architektura i Biznes" oraz Januszem Sepiołem, architektem miasta w Rzeszowie, byłym marszałkiem Małopolski rozmawiał Jacek Bańka.

Obowiązkowe konkursy architektoniczne i urbanistyczne pozwoliłyby uniknąć w Krakowie wielu awantur i nieporozumień

Obowiązkowe konkursy architektoniczne i urbanistyczne pozwoliłyby uniknąć w Krakowie wielu awantur i nieporozumień - tak uważają sygnatariusze Paktu Dla Przestrzeni. Dokument, pod którym podpisali się architekci, urbaniści, a także m.in. rektorzy krakowskich uczelni, jest apelem o odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią publiczną. Dwuetapowa procedura konkursowa miałaby obowiązywać także w wypadku terenów zielonych. Z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelną Miesięcznika Architektura i Biznes oraz Magdaleną Buczyńską, pełniącą obowiązki prezeski SARP rozmawiał Jacek Bańka.

W magistracie powstanie międzywydziałowa struktura prowadząca procesy przestrzenne w mieście?

W krakowskim magistracie powinna powstać międzywydziałowa struktura, która prowadziłaby procesy przestrzenne w mieście - tak uważają sygnatariusze "Paktu dla przestrzeni". Pod dokumentem będącym jednocześnie apelem o jakość przestrzeni publicznej podpisali się m.in. architekci, urbaniści, a także rektorzy wyższych uczelni. Z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelną miesięcznika "Architektura i Biznes" oraz Piotrem Legerskim prezesem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań rozmawiał o tym Jacek Bańka.

Kraków ma duże problemy z rewitalizacją i odzyskiwaniem przestrzeni publicznej

Kraków ma duże problemy z rewitalizacją i odzyskiwaniem przestrzeni publicznej - tak uważają autorzy Paku Dla Przestrzeni, który podpisali m.in. architekci, urbaniści i rektorzy krakowskich uczelni. Na terenie miasta jest kilka dobrych przykładów, jak np. Browar Lubicz, ale przeważają te negatywne. O 3XRE, czyli o rewitalizacji, odzyskiwaniu i wykorzystywaniu przestrzeni z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelna miesięcznika Architektura i Biznes oraz Markiem Grochowiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów rozmawiał Jacek Bańka.

Miasto nie może pozostawać bierne wobec zmian klimatycznych

Miasto nie może pozostawać bierne wobec zmian klimatycznych, dlatego musi świadomie wykorzystywać zasoby niebiesko-zielonej infrastruktury - tak przekonują autorzy Pakty Dla Przestrzeni. Pakt, pod którym podpisali się krakowscy architekci, urbaniści oraz rektorzy wyższych uczelni, jest apelem o zrównoważoną i odpowiedzialną politykę przestrzenną. Z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelną miesięcznika Architektura i Biznes oraz Magdaleną Milert, architektką, urbanistką i jednocześnie ekspertką Łukasz Gibały rozmawiał Jacek Bańka.

Sygnatariusze "Paktu Dla Przestrzeni": Kraków potrzebuje standardów urbanistyczno-architektonicznych

Kraków potrzebuje standardów urbanistyczno-architektonicznych, które uszczegółowiałyby zapisy zawarte w planach miejscowych - tak uważają sygnatariusze "Paktu Dla Przestrzeni". Pakt to zbiór 10 punktów mówiących o projektowaniu zrównoważonej, odpowiedzialnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej w Krakowie. O standardach urbanistyczno-architektonicznych z Małgorzatą Tomczak, redaktorką naczelna miesięcznika Architektura i Biznes oraz Bartłomiejem Kisielewskim, architektem z Horizone Studio rozmawiał Jacek Bańka.

Jak debatować o przestrzeni?

Krakowscy architekci, urbaniści, a także m.in. rektorzy wyższych uczelni podpisali Pakt dla Przestrzeni - 10-punktowy zbiór zasad, którymi powinny się kierować władze Krakowa przy projektowaniu i zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej. Teraz inicjatorzy paktu chcą, aby podpisali go wszyscy kandydaci na prezydenta miasta. Z Małgorzatą Tomczak, szefową miesięcznika "Architektura i Biznes" i Krzysztofem Gorlichem, byłym wiceprezydentem Krakowa rozmawiał Jacek Bańka.

Ład przestrzenny decyduje o kształcie wszystkich polityk miejskich?

Polityka przestrzenna powinna być podstawą wszystkich polityk miejskich, a Kraków zasługuje na najwyższe standardy projektowania - tak przekonują autorzy Paktu Dla Przestrzeni, dziesięciu postulatów, których realizacja wymaga w Krakowie interwencji i szczególnej troski. Pod Paktem, który został zainicjowany przez szefową miesięcznika "Architektura i Biznes" Małgorzatę Tomczak, podpisali się m.in. rektorzy krakowskich uczelni, architekci, urbaniści, a także deweloperzy. O ładzie przestrzennym, który jest pierwszym punktem paktu, z Małgorzatą Tomczak i Marcelim Łasochą, prezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich rozmawiał Jacek Bańka.

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię