W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ukazało się wiele publikacji przypominających najważniejsze, historyczne wydarzenia w 1918 roku. Profesor Andrzej Chwalba w swojej najnowszej książce skoncentrował się na opisaniu pierwszego roku niepodległej Polski. Jak budowano nowe państwo, jak powstawały najważniejsze urzędy, instytucje, samorządy, jak konstruowano szkolnictwo i oświatę. Wiele w tych historiach dramatycznych momentów, Polacy musieli sobie radzić z kłopotami dnia codziennego i z trudnym porozbiorowym dziedzictwem.

A jednak się udało! Powołano organy władzy, przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, utworzono policję państwową oraz terenowe oddziały administracji i sądownictwa. Zorganizowano armię, która już w kolejnym roku miała przejść próbę decydującą o być albo nie być młodego państwa. 

Andrzej Chwalba – historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, autor ponad 20 książek, w tym kilku obcojęzycznych, m.in. Historia Polski 1795–1918, III Rzeczpospolita – raport specjalny, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Legiony Polskie, Wielka Wojna Polaków 1914–1918. 

"1919. Pierwszy rok wolności" profesora Andrzeja Chwalby, wydawnictwo Czarne, w radiowej bibliotece od 11 do 15 lutego. 

Czyta Tadeusz Zięba.