W czwartek 19 września Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wręczyło Medale św. Krzysztofa, które przyznawane są osobom i instytucjom wspierającym placówkę w wypełnianiu jej misji. W tym roku medale otrzymali: prof. Stanisław Waltoś (b. dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jan Janczykowski (b. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków) i Piotr Ziętara (prezes Wodociągów Miasta Krakowa). Fot. Marek Lasyk