Józef Lasik autorem najpiękniejszego "klepoka" 22. Święta Zabawki Ludowej w Stryszawie. Zabawkarstwo żywiecko-suskie w 2016 roku zostało wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Fot: Marek Lasyk