W czwartek 19 września w Oświęcimiu spotkaliśmy się z kandydatami na posłów z okręgu nr 12 obejmującym powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki. Wybranych zostanie tam 8 posłów, a w debacie Radia Kraków i TVP Kraków udział wzięli: Rafał Bochenek - KW Prawo i Sprawiedliwość Józef Brynkus - KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Dorota Niedziela - KKW Koalicja Obywatelska, Ryszard Śmiałek - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bartosz Wilczyński - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Debatę poprowadzili Jacek Bańka (Radio Kraków) i Sławomir Mokrzycki (TVP Kraków). Fot. M. Mędela, A. Śpiewak.