W Krakowie, tak jak w innych sześćdziesięciu miastach Polski, odbył się taneczny flash mob. To społecznościowa akcja, która ma zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet.