Z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika, że w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Najczęstszą grupą rozpoznań wśród osób leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem, które w 2010 r. występowały u 339 tys. leczonych ogółem.

Co sprzyja zachorowaniu na depresję? Czy jest dziedziczna? Czy możemy uciec przed depresją? Na te m.in. pytania odpowiada autor programu walki z depresją „Wyprzedzić smutek” prowadzonego w województwie małopolskim już kolejny  rok.

Żeby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego - podczas takiej wizyty specjaliści wykluczą chorobę lub określą stopień zagrożenia depresją i doradzą środki zaradcze a w przypadku potwierdzenia choroby pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie.

Na czym polega ten program, kto może z niego skorzystać, a także o objawach depresji - mówi dr Krzysztof Walczewski  w rozmowie z Katarzyną Pelc