Pomysł organizacji konkursu na artystyczną formę radiową powstał w Polskim Radiu PiK latem 2007 roku. Jego idea miała zachęcić autorów do poszukiwania nowatorskich form sztuki radiowej. Towarzyszące konkursowi warsztaty reportażowo-słuchowiskowe stworzyły unikatową w skali kraju platformę wymiany doświadczeń, prezentacji i oceny artystycznych poszukiwań twórców. Główna idea Konkursu - „utwory może różnić gatunek, ale musi łączyć sztuka”, pozwala na przegląd różnorodnych form radiowych: słuchowisk i reportaży, jak i innych form, niemieszczących się w zdefiniowanych gatunkach radiowych. Dokument "Zygmunt czyli sub una campana" Anny Łos i Ewy Szkurłat jury doceniło za "bogatą i barwną opowieść, opatrzoną sumienną dokumentacją, a także wypowiedziami osób pracujących na rzecz zabytkowego dzwonu Zygmunt z Katedry Wawelskiej".

Pierwszy raz dźwięk dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521. Jego fundatorem  był król Zygmunt I Stary, w zamyśle którego „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”.
Początkowo dzwon określano mianem "magna campana regia" (wielki dzwon królewski), gdyż był dedykowany wielu świętym – patronom króla.

"A słyszałżeś kiedy, z wieży jak dźwięczy i śpiewa On? " - zapytał Stańczyk Dziennikarza w dramacie Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". "Zygmunt" jest paramentem liturgicznym, zegarem naszej historii, niemym świadkiem triumfu i klęski, inspiratorem malarzy i poetów, instrumentem muzycznym wzbudzającym pozytywne wibracje. Jednym słowem: to dzwon królów i każdego z nas. Bez względu na poglądy polityczne, łączy nas Jego głos. Żyjemy "sub una campana".

W dokumencie wystąpili: Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu,  prof. Mieczysław Rokosz, prof. Marek Chołoniewski, prof. Grzegorz Biliński, Erwin Jeneralczyk z Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Renata Kopyto, dyrektorka Domu Norymberskiego w Krakowie, kolektyw DAF z Norymbergi, kuratorka wystawy "Matejko.Od wielkiego dzwonu" Agnieszka Janczyk, dzwonnicy: Andrzej Bochniak, Krzysztof Koczwara i Paweł Waś.
W audycji wykorzystano kompozycje dźwiękowe Erwina Jeneralczyka  i Piotra Madeja z ASP, przygotowane do projektu "Rekonstrukcja", fragmenty kompozycji kolektywu DAF i z projektu 500×1, fragmenty "Wesela" , "Wyzwolenia" S.Wyspiańskiego i materiały archiwalne Radia Kraków.