Potężny obiekt powstaje pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  a jego budowa kosztuje ponad 270 mln zł z czego ponad 190 mln  pochodzi z funduszy europejskich.