Autor przypomina korespondencyjne boje Stanisława Lema z absurdami PRL-owskiej rzeczywistości. W kilku rozdziałach poświęconych filmowym adaptacjom, współpracy z wydawcami, kolejnym samochodom czy wreszcie budowie domu
Orliński przenosi nas w zasady panującego w Polsce systemu, w którym musiał funkcjonować genialny pisarz. Zestawy listów do urzędów, instytucji, a także do przyjaciół, poprzedzone są wyjaśnieniami Orlińskiego, niezbędnymi szczególnie dla młodszych czytelników.

"Jak każdy pracujący, nie mam zbyt wiele czasu, nie mniej dla zasady postanowiłem przynajmniej tę jedną sprawę załatwić do końca. W nadziei, że Pan będzie tego samego zdania, oczekuję – zgodnie z KPA – odpowiedzi, w której zechce Pan przeprosić za niewłaściwy stosunek urzędniczków Urzędu Pocztowego nr 14, nie jako pisarza, laureata państwowych nagród etc., ale jako zwyczajnego obywatela, wobec którego Poczta zobowiązana jest wypełniać całokształt usługowych czynności. Jak również, iż odpowiednim zarządzeniem zechce Pan radykalnie odmienić stosunki, panujące w w/w Urzędzie Pocztowym."

Z poważaniem
Stanisław Lem

W cyklu "Z radiowej biblioteki" fragmenty książki czyta Juliusz Chrząstowski.

Od 13 do 17 września o 11.45 i 22.50.