Na początku 2023 roku ukazały się nakładem Wydawnictwa literackiego, z dawna oczekiwane, syntetyczne dzieje historii Żydów krakowskich „Nie tylko Kroke” pod redakcją Edyty Gawron i Michała Galasa. Książka jest efektem pracy wielu historyków związanych z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Pierwsze ślady obecności Żydów w rejonie Krakowa sięgają X wieku, a rozwój regularnego osadnictwa  przypadł na kolejne stulecia. Historia Żydów była nierozwalnianie związana jest z trzema miastami: Krakowem, Kazimierzem i  Podgórzem,  które  w późniejszych czasach połączone - odpowiednio  w XIX i na początku  XX wieku - stworzyły dzisiejszą aglomeracje krakowską[...] Historia Żydów krakowskich to  jednak nie tylko gminy -  czytamy we wstępie do książki – lecz także losy indywidualnych osób, rodzin, stowarzyszeń, nieformalnych grup rozsianych po terenie prawie całego miasta ,. To wkład w rozwój Krakowa, lokalnej gospodarki, nauki i kultury.[...]Żydzi krakowscy są także ważną częścią dziejów diaspory żydowskiej.