PIERWSZA POMOC W STRESIE - WSPARCIE MŁODZIEŻY (poniedziałek - 4 kwietnia - 16.00-19.00 - via Zoom) oraz 7.04 w godz. 13.00-14.30 - w ramach Kultura wrażliwa -Małopolski Instytut Kultury - "Wsparcie dzieci i młodzieży w obliczu wojny i doświadczenia uchodźstwa" (WEBINAR z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM) - to warsztaty prowadzone przez Weronikę Idzikowską z Małopolskiego Instytutu Kultury.
Gościa podejmuje Marzena Florkowska
Wydarzenie jest bezpłatne, zapisy przez formularz: https://forms.gle/UKAtkjfsNTdQgbsT9