- Przyfrontowe położenie naszego kraju powiększy urazowe statystyki -  podkreśla prof. Nowobilski, który prowadzi regularne zajęcia dla lekarzy i naukowców z Instytutu Weigla we Lwowie i Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku. Wykłady związane są z protezowaniem i urazami pola walki. 

Lekarz wspólnie z zespołem naukowców stworzył pierwszy w Polsce kwestionariusz badania i oceny wrażeń fantomowych, który ma pomóc w precyzyjnej diagnozie i skuteczniejszej terapii pacjentów urazowych.