„Drom - ścieżkami Romów” to poetycko-muzyczna opowieść o wędrówce i historii  grupy etnicznej, która zamieszkuje niemal wszystkie kraje świata, a o której wiemy tak niewiele. Osią narracyjną tego przedstawienia bez słów jest muzyka romska z różnych krajów świata  - od żywiołowego swingu po melancholijne brzmienie skrzypiec, od czardasza, aż po energetyczne rytmy flamenco.  Mieszkańcy kilku małopolskich miejscowości zobaczą barwny spektakl Teatru Migro 16, 23 i 30 maja. 

Teatr Migro powstał w 2019 roku  z inicjatywy członków zespołu Teatru KTO, którzy zapragnęli tworzyć własne projekty. Artyści Migro łączą doświadczenie zdobyte w pracy przy realizacji spektakli i widowisk plenerowych KTO z interesującymi ich tematami, inspiracjami artystycznymi, tworząc w ten sposób własną wizję teatru ulicznego.