Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.9.08.2020 r.

(fot. ze zbiorów AGH)

Berło jest nie tylko symbolem władzy królewskiej, ale na uczelniach także symbolem władzy rektorskiej. To tradycja sięgająca jeszcze czasów średniowiecza.

( fot. ze zbiorów AGH)

 

A jak wygląda berło rektora Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie?

O tym symbolu akademickiej władzy opowiada prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ - rektor AGH w latach 1998 - 2005.

Zaznacza, że obok berła insygnium władzy rektora tej uczelni jest także "barta" - charakterystyczny topór górniczy.

 

Nota bene podobny topór odnajdziemy na obrazie Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem".

Posłuchaj!

 

 


 

(fot. Jerzy Opioła/Wikipedia).

 

Geolog prof. WOJCIECH JAROSZEWSKI miał w swoim życiorysie tylko krótki krakowski epizod - roczne studia na Akademii Górniczo Hutniczej w latach 1952-53.

Urodził się w POZNANIU w 1935 r. a zmarł w WARSZAWIE w roku 1993.

Ten profesor Uniwersytetu Warszawskiego był wybitnym znawcą TATR.

Już jego praca magisterska dotyczyła geologii pasma (wierchu) ŚWIERKUL. Późniejsze badania dotyczyły tektoniki i geologii strukturalnej Tatr.

Owocem tych prac była rozprawa doktorska z 1965 roku pt. " Budowa geologiczna górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach"

Naukowy dorobek Wojciecha Jaroszewskiego przypomina prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Umiejętności.

Posłuchaj!

 


 

 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

1911185

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię