Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.23.02.2020 r.

Elektrownia wodna Żarnowiec (fot. Joanna Karnat/Wikipedia)

 

Popularyzator wiedzy prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ  z Akademii Górniczo - Hutniczej opowiada jak obecnie gromadzi się energie elektryczną i objaśnia jak działa elektrownia szczytowo - pompowa, najczęściej stosowany rezerwuar tej energii.

Posłuchaj!

 


 

(fot. ze zbiorów AGH).

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Nauk przypomina naukowy dorobek, zmarłego w 2007 r. w Krakowie, geologa prof. STEFANA ŚLIWIŃSKIEGO.

Związany był z Akademią Górniczo Hutniczą od 1951 do 1990 r.

Prowadził między innymi badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowi oraz utworów węglanowych dewonu i kruszców.

Był organizatorem pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, wiceprezesem Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH. 

Posłuchaj!

 

 


 

 

Cmentarz Powązkowski w Warszawie. ( fot.Lukasz2/Wikiepedia).

ADAMA OPALSKI urodził się w OLKUSZU w 1897 r. jako syn Józefa Kaspra Opalskiego (1864–1926), lekarza pracującego w Szpitalu Św. Błażeja, jednocześnie radnego miejskiego i prezesa Banku Spółdzielczego.

Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzykrotnie otrzymywał stypendium Fundacji Rockefellera, które odbył w Zakładzie Anatomii Patologicznej przy Niemieckim Instytucie Badawczym Psychiatrii (Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie) w Monachium oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jakie były dalsze losy tego wybitnego lekarza, który zapisał się w historii medycyny między innymi terminem "komórki Opalskiego"? -  wyjaśnia prof. JANUSZ SKALSKI z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posłuchaj!

 

 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię