Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.18.08.2019 r.

Mszywioły- Ernest Haeckel 1834 - 1919 (fot. Wikipedia).

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Umiejętności przedstawia sylwetkę paleontologa JERZEGO MAŁECKIEGO (1921 - 2007). Urodził się w Taszkiencie, ale całe życie związał z Krakowem i jego uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Górniczo - Hutniczą.

(fot. Polski Słownik Biograficzny T.3)

 

Jego praca badawcza koncentrowała się na poznaniu zwierząt kopalnych.

Był autorem ponad 100 publikacji i czterech książek. Propagował ochronę przyrody i krajobrazu. Był także współinicjatorem utworzenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego oraz inicjatorem odbudowy zamku w KORZKWI.

Posłuchaj!

 


 

Pustynia Libijska ( fot. Roberdan/Wikipedia).

 

Mineralog z Akademii Górniczo - Hutniczej prof. MACIEJ PAWLIKOWSKI przypomina czas, gdy w Libii, wraz z innym polskimi badaczami, poszukiwał złóż surowców do produkcji cementu.

Jego komponentami są między innymi: wapienie, iły i gipsy.

Posłuchaj!

 


 

 

Szkoła Euklidesa w Atenach - Rafel Santi (1483 -1520)  fot.Wikipedia.

 

Na liście światowych przekładów i wydań BIBLIA zajmuje miejsce pierwsze (ponad 450 przekładów całej Biblii oraz ponad 1200 Nowego Testamentu).

A które wydawnictwo jest drugie w tym zestawieniu?

Posłuchaj matematyków z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr KRZYSZTOFA CIESIELSKIEGO i dr ZDZISŁAWA POGODĘ.

 

 

 

 

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię