Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.10.05.2020 r.

(fot.Horsch Willy/Wikipedia)

 

STATYSTYKA - to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

Swoje początki wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności.

Ślady pierwszego spisu można znaleźć w Księdze Liczb,, kiedy to Mojżesz wyprowadzał lud Izraela z Egiptu. Spisy powszechne były stosunkowo systematycznie przeprowadzane na terenie starożytnego Rzymu.

A jaką rolę pełni współczesna statystyka, wszechobecna teraz w przestrzeni publicznej?

Niekiedy żartem mówi się, że statystyka jest jak kostium bikini.

Komu służy i czy przybliża nas do prawdy o opisywanych zjawiskach?

Posłuchaj informatyka i biocybernetyka z Akademii Górniczo - Hutniczej prof. RYSZARDA TADEUSIEWICZA.

 


 

(fot. Biuros/Wikipedia).

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Umiejętności omawia naukowy dorobek geologa i hydrogeologa ANDRZEJA RUSZKOWSKIEGO (1928 - 2018).

Wysiedlony wraz z rodziną przez Niemców w 1939 r. z Poznania, okupację przeżył na Lubelszczyźnie.

Po II wojnie światowej ukończył studia na Akademii Górniczo - Hutniczej i był przez pewien czas asystentem prof. Walerego Goethla, ale później naukową karierę kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim, a zawodowo związał się ze śląskim ośrodkiem naukowym.

Posłuchaj!

 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię