Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn. 6.03.2021 r.

W marcu 2020 r. otrzymał tytuł "Doctora Honoris Causa" Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale z powodu pandemii nie mogła się odbyć uroczystość jego nadania.

Światowej sławy kardiopatolog prof. RICHARD VAN PRAAGH" urodził się w 1930 r .w Kanadzie.

Jego rodzina pochodząca z Moraw w XVII w. osiadła w Holandii, a potem przeprowadziła się do Kanady, gdzie dorastał młody Richard.

Kryzys gospodarczy sprawił, że wykonywał różne zawody. Był między innymi grabarzem, kierowcą śmieciarki, a także akwizytorem, najlepszym w Kanadzie sprzedawcą szczotek i pędzli.

Potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych do BOSTONU, gdzie rozpoczął edukację medyczną .

Po jej ukończeniu odbył praktykę specjalizując się w wadach wrodzonych serca.

Związany z Uniwersytetem Harvarda został jednym z największych światowych autorytetów w tej dziedzinie.

Dziś wszyscy znani kardiolodzy i kardiochirurdzy korzystają z jego bogatego dorobku naukowego.

Od blisko półwiecza nie wydano na świecie żadnego liczącego się podręcznika kardiologii lub kardiochirurgii dziecięcej bez rozdziału autorstwa prof. Richarda Van Praagha.

Wiele zawdzięcza mu krakowski Instytut Pediatrii, gdzie dzielił się swoją wiedzą z polskimi lekarzami.

 

 

Prof. JANUSZ SKALSKI - dyrektor Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przypomina pobyty w Krakowie prof. Richarda van Praagha i jego wykłady prowadzone niekiedy w formie przypominającej teatralny spektakl.

 

Posłuchaj!

( fot. Paweł Sasor/Wikipedia)

 


 

(fot.Wikipedia)

 

Prof. MARIAN ALOJZY ŁOMNICKI (ur. 1845 w Baworowie) zmarł w 1915 r. we LWOWIE i spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.

Był geologiem, zoologiem, paleontologiem i encyklopedystą.

W młodości stypendysta hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego (1825-1899), a od 1905 r. kustosz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.

(fot.Wikipedia)

Poza pracą dydaktyczną prof. MARIAN ŁOMNICKI zajmował się badaniami stratygrafii miocenu Podola i Roztocza.

Jako zoolog badał faunę chrząszczy okolic Lwowa, prowadził także badania podczas odkryć we wsi Starunia pod Nadwórną.

Życiorysy i naukowe osiągnięcia prof. Marian Łomnickiego przedstawia geolog prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ.

Posłuchaj!

 


 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię