Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn. 23.01.2021 r.

( fot.Gryffindor/Wikipedia)

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Umiejętności przypomina sylwetkę prof. JADWIGI WOŁOSZYŃSKIEJ (1882-1951) hydrobiologa, algologa i paleobotanika.

Jako pierwsza kobieta ukończyła studia na Uniwersytecie Lwowskim.

W latach 1921–1923 pracowała w nowo powstałej, pierwszej polskiej stacji hydrobiologicznej na jeziorze Wigry.

Wigry (fot. Polimerek/Wikipedia).

 

W 1924 r. rozpoczęła pracę w Krakowie w Instytucie Botanicznym UJ jako asystentka prof. Władysława Szafera.

W 1930 r. została  docentką za pracę „Dinoflagellatae polskiego Bałtyku i błot nad Piaśnicą".

W latach 1930–1932 pełniła funkcję zastępcy profesora botaniki farmaceutycznej w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej UJ, zaś od 1932 była  profesorem nadzwyczajnym.

Podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej tzw. Sonderaktion Krakau przeprowadzonej w Krakowie 6 listopada 1939 r., uniknęła aresztowania i została zwolniona do domu. 

W 1946 r. mianowano ją profesorem zwyczajnym.

W 1950 r. katedrę botaniki farmaceutycznej wcielono do Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie pracowała do śmierci w 1951 r.

Posłuchaj !

 


 

 

 

(fot. Mariusz Kubik/Wikipedia)

 

Prof. HENRYK MARKIEWICZ urodził się w 1922 r. W KRAKOWIE .

Był filologiem,  profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim , teoretykiem i historykiem  literatury, a w latach 1989–2002 redaktorem naczelnym "Polskiego słownika biograficznego".

MACIEJ ZBOREK z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomina życiorys, zmarłego w 2013 r. uczonego.

Posłuchaj także wspomnień prof. Henryka Markiewicza utrwalonych dzięki projektowi "Pamięć Uniwersytetu".

 


 

 

 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię