Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"W kręgu nauki" Audycja z dn. 17.12. 2022 r.

(fot.Andrzej Hytroś - własność Archiwum UJ)

Urodzony w TREMBOWLI w 1930 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego JERZY WYROZUMSKI, to wybitny historyk  mediewista.

W latach 1981–1986 był dziekanem  Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, zaś w latach 1987–1990 prorektorem uczelni.

Jerzy Wyrozumski  to organizator, członek i w latach 1994–2015

W latach 1980–2015 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Zmarłego w 2018 r. uczonego wspomina oraz prezentuje jego archiwalne wypowiedzi, koordynator  projektu "Pamięć Uniwersytetu"  MACIEJ ZBOREK z Archiwum UJ.

Posłuchaj!

Prof. STEFAN  WITOLD  ALEXANDROWICZ przypomina naukowy dorobek  HIERONIMA HILAREGO ŁABĘCKIEGO.

Był osiemnastowiecznym historykiem polskiego górnictwa i hutnictwa.
Urodził się w 1809 r. w WARSZAWIE i tamże zmarł w roku  1862.
Hieronim Łabęcki był także zasłużonym badaczem prawodawstwa górniczego, znawcą mineralogii i geologii.

Jako jeden z pierwszych potomków rodzin frankistowskich (frankiści to zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu) zerwał z tradycją zawierania małżeństw tylko w gronie tych rodzin i poślubił etniczną Polkę, Felicję Marię Karolinę Trzetrzewińską , z którą miał dwie córki.


Zmarł nagle i został pochowany na warszawskich Powązkach.
Skromny nagrobek nosi napis Hieronim Łabęcki – Górnik Polski.

Posłuchaj!

,

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię