Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"W kręgu nauki" Audycja z dn. 14.08.2021 r.

( fot. Jan Mehlich/Wikipedia)


Zmarły 30 maja 2020 r. w Krakowie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego STANISŁAW GRODZISKI (ur. 1929) był historykiem prawa.

W latach 1970–1978 był kierownikiem Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a w latach 1978–1981 dziekanem tego Wydziału.

Natomiast w latach 1987–1990 pełnił funkcję prorektora UJ.

W roku 1999 przeszedł na emeryturę.

( fot. Ricardo77/Wikipedia)


Opublikował ponad czterysta pięćdziesiąt prac o tematyce historyczno-prawnej, w tym książki.

Specjalizował się w historii państwa i prawa polskiego czasów nowożytnych (1772–1918) na tle historii państwa i prawa państw zaborczych, przede wszystkim Austrii, w historii parlamentaryzmu polskiego XV–XVII w., historii kultury prawnej w Polsce i Europie.

Opracował do druku źródła historyczne, w tym cztery tomy Volumina Constitutionum, obejmujących „całość dorobku ustawodawczego staropolskich sejmów” od 1492 roku.


MACIEJ ZBOREK z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator projektu "Pamięć Uniwersytetu", kilkakrotnie rozmawiał z prof. Stanisławem Grodziskim i utrwalił jego wspomnienia.

Posłuchajmy dziś ich fragmentów!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię