Najstarsze eksponaty przekazał Muzeum w Piwnicznej w 1979 roku prof. Zygmunt Bielczyk, z urodzenia Nowosądeczanin, ale z wyboru Piwniczanin. Kolekcje można podziwiać w godzinach otwarcia placówki