Projekt "Trenuj jak żołnierz" jest kontynuacją ubiegłorocznego programu ministerialnego "Trenuj z wojskiem".