Tarnowska ławeczka poetów odsłonięta została dokładnie 3 grudnia 2004 roku  .